Zawody wymagające użycia dłoni, a często również i narzędzi oraz siły fizycznej wymagają często nie tyle podstawowej co w pełni profesjonalnej i dopasowanej do konkretnej profesji ochrony BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).

Przepisy BHP egzekwowane przez inwestorów, kierowników, kadrę wyższego stopnia oraz przede wszystkim inspektorów trudniących się dziedziną BHP zostały stworzone po to, żeby ochronić pracowników, zadbać o ich zdrowie i higienę pracy. Dlatego warto jest przestrzegać przepisy BHP, nawet w sytuacjach kiedy lekko utrudniają nam one prace. Pracodawca z pewnością przewidział konieczność nieco dłuższego realizowania zlecenia jeśli uwzględnione są tak nieodzowne przepisy bezpieczeństwa. Jednocześnie pracownik, ignorując przepisy BHP, wskazania ze szkolenia przeprowadzonego specjalnie pod tym kątem niejednokrotnie pozbawia się przywilejów wynikających z ochrony pracy objętej ubezpieczeniem.

Rękawice ochronne Tegera i ich wpływ na warunki BHP środowiska pracy.

Czy rękawice Tegera spełniają warunki, żeby stosować je w ciężkich warunkach pracy?

Rękawice tej firmy realizują szereg norm – zarówno tych obowiązujących w Polsce jak i ogólno-europejskich obejmujących prawie wszystkie kraje wspólnoty. Projekt rękawic został dopracowany tak, żeby uwzględnić wszystkie, nawet najciężej osiągalne założenia praw spisanych w poszczególnych normach PN-E i tym podobnych. Spełniają one wszystkie wymagania przedkładane przez inspektorów bezpieczeństwa pracy. Ochrona dłoni jest zgodna z wszelkimi przepisami na terenie Polski i Unii Europejskiej. Rękawice posiadają certyfikat Deklaracji Zgodności Ce – czyli zgodności z przyjętymi dyrektywami na terenie Unii Europejskiej i Polski. Taki certyfikat wystawia producent deklarując, że jego wyrób spełnia określone standardy ujęte w deklaracjach (w certyfikacji CE nie chodzi o normy, jednak część producentów podaje również numery katalogowe spełnianych norm).

Więcej na temat rękawic znajdziesz na: tegera rękawice. Dostępne różne rozmiary.

By admin