Geodeci zajmują się tworzeniem map, wyznaczaniem granic nieruchomości.

Będą potrzebni w przypadku kiedy będziemy chcieli podzielić nasza działkę na kilka mniejszych. Geodeci za pomocą map i plików komputerowych badają wcześniejsze prace topograficzne. Przy planowaniu prac geodeci decydują również o odpowiedniej technologii wykonania prac terenowych. Geodeci spędzają czas w terenie, zbierając dane, robią mapy, przetwarzają dane dostępne dla innych specjalistów inżynierów budownictwa, prawników, architektów. Analiza jest ważna, aby zweryfikować dane przed stworzeniem mapy. Kiedyś stworzenie pojedynczej mapy zajmowało dni, tygodnie, a nawet miesiące. Obecnie większość map można utworzyć i zweryfikować w ciągu jednego dnia za pomocą komputerowych narzędzi do tworzenia map. Ponieważ większość prac badawczych staje się dokumentami prawnymi, wszystkie stany wymagają, aby certyfikowani geodeci przeglądali i weryfikowali powstałe mapy i dane. Spędzają dużo czasu na gromadzeniu danych w terenie, a ich zrozumienie wymaga wiedzy z zakresu hydrologii, geologii czy leśnictwa. Dziś, dzięki postępowi w mapowaniu komputerowym, można stworzyć mapę nie tylko szybko ale także sprawić że będzie ona bardzo dokładna. Topografia to nauka geometryczna polegająca na uchwyceniu na płaszczyźnie topograficznej rzeczywistości obserwowanej na ziemi, w środowisku naturalny.

Na obszarach zurbanizowanych miejskich opis istniejących elementów w danym miejscu, takich jak mury, ulice, budynki.

Topografia to nie tylko wykonywanie badań terenowych w terenie, ale także pewne elementy edycji i szkicowania kartograficznego, dzięki czemu przy tworzeniu planu można go zrozumieć za pomocą konwencjonalnej i standardowej symboliki. Ta symbolika jest zawarta w przepisach i służy do przedstawiania obiektów przyrodniczych na mapach kartograficznych. Znajduje również zastosowanie w inżynierii górniczej, podczas różnego rodzaju prac ziemnych, kiedy trzeba określić granice danego terenu, a także wysokość, czy też położenie nad działką. Geolog wykona dla nas także podział działki Nowy Targ.