Usługi faktoringu cieszą się w chwili obecnej dużym zainteresowaniem. Korzystanie z usługi faktoringowej to w zasadzie szybki sposób na uzyskanie gotówki z należności.

Faktoring fakturowy nie jest kredytem. Firmy świadczące usługi faktoringu kupią zalegające faktury i przekażą Ci większość gotówki z góry, czasami w ciągu 24 godzin, i same odbiorą płatności od Twoich klientów. Gdy faktury zostaną zapłacone w całości, otrzymasz pozostałe saldo, pomniejszone o niewielką opłatę. Faktoring fakturowy nie wymaga zadłużenia.

 

Usługi faktoringu - najważniejsze informacje

Czym jest faktoring?

Faktoring to metoda finansowania, która umożliwia firmom sprzedaż niezapłaconych faktur od odbiorców w ich należnościach zewnętrznym firmom faktoringowym. Faktoring faktur może pomóc małym firmom uzyskać dostęp do gotówki na krótkoterminowe potrzeby finansowe. Po zakupie zaległych faktur od firmy, firma faktoringowa prześle firmie część kwoty faktury z góry. Następnie firmy takie pobierają płatności od klientów w ciągu 30 do 90 dni. Po dokonaniu płatności usługa faktoringowa wypłaci pozostałą kwotę firmie.

Czy faktoring jest kredytem?

Prawie. Podobnie jak pożyczka, usługi faktoringu zapewniają dostęp do kapitału, którego obecnie nie masz, ale technicznie są one uważane za pożyczkę. Zamiast pożyczać ci pieniądze z oczekiwaniem, że spłacisz pożyczkę, firma faktoringowa kupuje partię twoich faktur w zamian za gotówkę.

Uproszczone zatwierdzanie: faktoring może być łatwiejszym sposobem dla małych firm na uzyskanie szybkiej gotówki. Proces zatwierdzania jest zazwyczaj szybszy i mniej rygorystyczny niż typowy proces ubiegania się o pożyczkę, w którym kredytodawcy biorą pod uwagę takie rzeczy, jak osobista ocena kredytowa, zdolność kredytowa i zabezpieczenie.

Szybki dostęp do gotówki: Ponieważ proces składania wniosków jest zwykle szybszy i wymaga minimalnej papierkowej roboty, właściciele małych firm mogą uzyskać bardziej efektywny dostęp do kapitału obrotowego.