Niektóre problemy alergiczne, takie jak łagodny przypadek kataru siennego wiosną, mogą nie wymagać żadnego leczenia.

Czasami alergie można kontrolować, okazjonalnie stosując leki antyhistaminowe dostępne bez recepty. Jednak czasami alergie mogą zakłócać normalne codzienne czynności lub obniżać jakość życia. W takich przypadkach skontaktuj się z alergologiem, aby znaleźć rozwiązanie dla swoich problemów z alergią lub astmą. Alergolog to lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu astmy oraz innych chorób alergicznych. Alergolog ma również doświadczenie w rozpoznawaniu czynników wyzwalających takie dolegliwości. Ludzki organizm potrafi się bronić przed szkodliwymi wirusami czy bakteriami. Ale czasami nieszkodliwe substancje, takie jak kurz, sierść lub pyłki, są błędnie identyfikowane jako niebezpieczne, i organizm stara się je agresywnie zwalczyć. W trakcie tego procesu u osoby ze skłonnością do alergii mogą wystąpić nieprzyjemne, a w skrajnych przypadkach zagrażające życiu objawy. Z jakimi dolegliwościami trzeba zgłosić się do alergologa

Istnieją setki, a nawet tysiące zwykłych substancji, które mogą wywoływać nadmierne reakcje alergiczne.

Do najpowszechniejszych należą pyłki roślin, pleśnie, kurz domowy, roztocza, zwierzęta domowe, chemia przemysłowa, żywność, leki, pióra i użądlenia owadów. Te wyzwalacze nazywane są alergenami. Astma i alergie mogą dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci, oraz czynników społeczno-ekonomicznych. Chociaż prawdą jest, że astma i alergie występują częściej u dzieci, mogą wystąpić po raz pierwszy w każdym wieku. Czasami objawy alergii pojawiają się w dzieciństwie, znikają na wiele lat, a następnie ponownie pojawiają się w wieku dorosłym. Alergicy mogą przyzwyczaić się do częstych objawów, takich jak kichanie, przekrwienie błony śluzowej nosa lub świszczący oddech. Na stronie https://poct.com.pl/alergolog-jakie-objawy-warto-z-nim-skonsultowac/ znajdziesz wiele pomocnych informacji. Z pomocą alergologa objawom tym można zazwyczaj zapobiegać lub kontrolować je, uzyskując znaczną poprawę jakości życia. Alergolog zazwyczaj wykonuje testy, aby określić, jakie alergeny są odpowiedzialne za nasilanie nieprzyjemnych objawów.